HomeIS_IMPULS32.html
Popis systému
ImplementaceImplementace.html
NovinkyNovinky.html
ModulyModuly.html
 

Hlavní modul pro sledování výrobních zakázek / výrobních příkazů. Umožňuje sledovat průbeh výroby a následně ho vyhodnotit.

Na každou zakázku sleduje materiál a provedené práce.

Slouží pro sledování nákladů ve výrobě, pro mzdové odměňování a pro sledování průběhu zakázky.

Lze doplnit o sledování práce pomocí čárových kódů.

Výrobní zakázka, která umožní sledovat průběh výrobou.

Odepisuje se na ni práce a materiál.

Vzniká z technologické přípravy jako výrobní kalkulace.

TPV obsahuje úrovňový a souhrný kusovník a technologické operace.

Umožňuje pracovat s polotovary, výrobními zásobami, s kooperacemi a s přípravným časem

Titulní strana programu

Zde se vybírají pracovní moduly

Modul Výroba

Výrobní příkaz

Struktura výrobku, TPV

Odvod práce

Popis systému

Modul pro vyhodnocení výroby:

  1. -nedokončená výroba

  2. -spotřeba materiálů

  3. -výkazy práce a pracovní lístky

Vyhodnocení výroby

Pokračování >>>Popis_systemu_2.html